Sauna

Více

Spinning podle TF

Více

banner-web-pole-sport

Více

Termín na zátěžák

Více

Masaže

Více

Joga

Více

 

Provozní řád

Autorizované spinning® centrum SPINNING ARENA s.r.o. 


Druh a rozsah poskytování služeb

Skupinová cvičení, posilovna
Vybavení:

Zázemí: 3 šatny /2 dámské, 1 pánská/, sprchy, toalety

Prostory sálu skupinových cvičení:

Vybavení: Spinnery NXT a další pomůcky na cvičení (podložky, pilates ručníky, overbally, činky)
Vzduchotechnika

Prostor posilovny:

Vybavení: posilovací stroje od Grünsport, podložky, činky, běžecký trenažér K2 hiking a další cvičební pomůcky
Vzduchotechnika

Pravidla rezervačního systému:

Objednávat se můžete nejlépe přes on-line rezervační systém (dále už jen RS), popř. telefonicky na 724 96 96 06.

Jako nový klient se zaregistrujete a tím si založíte vlastní účet, v němž si může zakoupit vstup či permanentku online. Poté se už můžete rezervovat na libovolné lekce v rozvrhu RS. Objednanou permanentku jste povinen uhradit při první návštěvě centra a  zároveň jste – jako každý registrovaný uživatel – povinen vyzvednout si na recepci zákaznickou kartu (výměnou za zálohu 70 Kč), na kterou máte možnost uplatnit slevy při zakoupení permanentky či jednorázového vstupného.

Upozornění: Každá permanentka je časově omezená v závislosti na počtu vstupů a uhrazené částce. Týden před vypršením platnosti je na e-mail, vámi vyplněný při registraci, automaticky zasíláno upozornění o končící platnosti permanentky.

Datum platnosti permanentky nelze samovolně prodloužit! Platnost můžete změnit pouze zakoupením nové permanentky před koncem platnosti té stávající. Novou permanentku je možné koupit opět přes on-line nákup v RS nebo přímo na recepci.

Při zrušení rezervace 12 hodin před začátkem lekce se kredity automaticky přičítají zpět na váš účet. Chcete-li zrušit lekci v době kratší 12 hodin, vaše místo automaticky padá do burzy. Po naplnění kapacity volných míst a rezervaci dalšího klienta se vám kredity přičtou zpět.

Rušení rezervací nejlépe přes on-line RS či telefonicky. Mail ani SMS nejsou akceptovány.

Pokud nepřijdete na rezervovanou lekci nebo vaše lekce zůstala v burze, je pro nás řádně vyčerpána.

Kreditové permanentky jsou přenosné, tedy je možná rezervace pro více lidí na jeden účet.

VIP permanentky a měsíční neomezené vstupné do posilovny jsou nepřenosné na jinou osobu.

 

Návštěvní řád:

Každý návštěvník areálu Spinning Arény je povinnen seznámit se s návštěvním řádem, jednat a chovat se v jeho souladu. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

Návštěvníci spinning ® centra jsou povinni se zout u hlavního vchodu a v prostorách  Spinning arény dodržovat čistotu a pořádek, dále nosit čisté oblečení, aby svým zápachem neobtěžovalo ostatní.

V celém areálu je přísně zákázáno kouření a užívání omamných látek.

Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, t. j. do šatních skříněk a botníku. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné může podle vlastního uvážení  předat obsluze baru. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

Za chování, pohyb a pobývání dětí a mladistvých v celém areálu odpovídají rodiče, zvláště pak při provozování sportovních aktivit.

Dále:

a)     Skupinová cvičení

Na sál se chodí pouze v čisté sálové obuvi.

Každý účastník lekce je povinen nahlásit instruktorovi jakékoli zdravotní problémy, které by mu omezovaly možnosti, nebo  bránily zúčastnit se lekce.

Každý účastník lekce musí na bezpečnostní pokyny instruktora, pitného režimu

Účastník spinning ® navíc dbá pokynů instruktora ohledně nastavení spinneru a bezpečného dodržování zásad techniky jízdy.

Klíč od šaten si klient vyzvedne nejpozději 5 minut před začátkem lekce, je-li tomu jinak, může být jeho místo bez náhrady postoupeno jinému zákazníkovi.

Zrušení rezervace nejpozději do 12 hodin před lekcí. Je-li časový rozestup kratší 12 hodin před lekcí, jde tato rezervace do burzy, kde si jí může vzít jiný klient, v opačném případě je lekce započtena jako prošlá.

Rušení rezervací nejlépe přes on-line rezervační systém – dále už jen RS – či telefonicky. Mail, SMS ani icq nejsou akceptovány.

Ceny jsou platné vždy dle aktuálních ceníků pro dané období. (Provozovatel si vyhrazuje právo ceny upravovat dle vlastních potřeb).

Provozovatel si vyhrazuje právo změnu instruktora dané lekce, změnu  začátků lekce a případné zrušení lekce buď z důvodu vyšší moci, nebo nesplnění minimálního počtu rezervovaných (min. 3 klienti). Provozovatel se zavazuje vyrozumět klienta o zrušení lekce na přiložený kontakt v RS.  Účastník ve vlastním zájmu sleduje aktuální rozvrh, který bude na webových stránkách v online rezervacích.

b)     Posilovna

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků.

Do prostor posilovny vstupujete pouze v čisté obuvi nebo přezůvkách a v příslušném obleční.

Na spinner, běžící pás a stepper je zakázáno chodit bez pevné obuvi.

Po použití posilovacích pomůcek, je návštěvník povinen ukládat je zpět na původní místo. Týkající se zejména jednoruček a kotoučů.

Každý klient během cvičení na strojích používá svůj vlastní ručník. V Případě znečištění je povinen stroj očistit, v případě většího znečištění či poškození je povinen důsledek své činnosti nahlásit na recepci příslušné osobě.

V průběhu cvičení s jednoručními a obouručními činkami, by měl klient využívat gumových podložek, aby zabránil poškozováním kobercové pokrývky popřípadě samotné podlahy.

Za poškození či zničení vybavení je provozovatel zmocněn požadovat odpovídající finanční náhradu  potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu.

Prostor posilovny je třeba opustit 10 minut před ukončením provozní doby, abyste se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby příslušného centra.

Dodatek: 

Ceny jsou platné vždy dle aktuální nabídky pro dané období. (Provozovatel si vyhrazuje právo ceny upravovat podle vlastních potřeb).